Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Nyt liv i gamle huse

"Domkirken„ i Frihavnen

Peter Olesen

[Billede: Her ses "Domkirken" i Frihavnen.]

Amternes Hus i Frihavnen i København er indrettet i et gammelt, meget velrenoveret silopakhus fra 1903. Før var her korn, nu er her 200 kontoransatte.

Frihavnen i Københavns nordlige havn er de senere år blevet et af hovedstadens mere mondæne områder. Her sker der virkelig noget i disse år. Der bygges nyt – både til kontor og privat beboelse. Personligt så jeg helst det hele lavet om til beboelse, men når det også skal være kontorer, så er det hus, vi skal kikke nærmere på, et af de bedre af slagsen. Når nu ikke det kunne være andet. Omvendt bør så sublimt beliggende huse primært genanvendes til privat beboelse – frem for til kontorer, hvor folk jo kun opholder sig otte timer i døgnet og sjældent i weekenden.

Tidligere var Frihavnen et temmelig aflukket område, og i de senere år et næsten helt forladt og øde område, som kun havde meget lidt tiltrækningskraft på byens befolkning. Man kom der faktisk aldrig.

Men nu er tiderne endelig vendt, og der er rift om Frihavnens gamle pakhusbygninger og tomme byggegrunde.

Frihavnens mest markante bygning er uden tvivl "Domkirken„ fra 1903, tegnet af arkitekt F. L. Levy. Bygningen hed fra starten formelt Silopakhus C-29 og ligger på Dampfærgevej – ud til Amerikakaj, hvorfra man tidligere sejlede til Amerika. Silopakhuset er i dag hovedsæde for Amtsrådsforeningen i Danmark og hedder nu "Amternes Hus„, indviet i 1996 efter en gennemgribende renovering af det gamle, stolte pakhus, som jo kun bærer kælenavnet "Domkirken„, fordi københavnere åbenbart helt naturligt respekterer pakhusets stolte udseende. Altså et meget positivt kælenavn.

Det er jo i virkeligheden bare et simpelt industrihus fra århundredeskiftet, men er udstyret med bygningsdetaljer og anden rigdom, som var det en domkirke, et rådhus, et palæ eller en herregård. Man skulle som industribygherre sandelig ikke stå tilbage for nogen på netop det tidspunkt. Det skulle vise sig senere at gå helt anderledes – for så nu om dage igen visse steder at vende tilbage til det med kvalitet og stolthed over resultatet.

I øvrigt etr navnet "Domkirken„ et kælenavn, som silopakhuset arvede efter Dahlerups silopakhus, der lå overfor på Midtermolen, men desværre brændte i 1968. "Domkirken„, som vi kender i dag, er fredet og måtte derfor sættes meget respektfuldt i stand, da det skulle ændres fra at være normalt silopakhus til kontorbygning.

Oprindelig bestod huset af ikke færre end 48 høje silorør – samlet i fire rækker. De blev alle fjernet, huset blev faktisk revet ned næsten til grunden. Kun de to imponerende hjørnetårne og den grundmurede stueetage blev stående. Oven på grundmuren af røde sten og mellem tårnene opstod så kontorhuset i nøjagtig samme dimensioner som det oprindelige silopakhus – men nu fyldt med vinduer til alle kontorerne. Så i dag er der tale om et kontorhus i 7 etager med plads til ca. 200 ansatte.

Genanvendelsen af dette gamle pakhus er faktisk både genial og forbilledlig. Som med Gasbeholderen på Østerbro, der er teater, som med Trekroner Bryggeri, Sukkertoppen på Carl Jacobsensvej, mange af Holmens bygninger og de gamle pakhuse i inderhavnen har renoveringsprojektet vist, hvor oplagt det er at genanvende de gamle havnehuse også til helt andre formål end de oprindelige. Pakhusene er typisk blevet til hoteller og udenrigsministerium, til beboelse, til museum og nu til kontorhus i Frihavnen.

"Amternes Hus„ i Frihavnen fremstår i dag som et yderst præsentabelt hus. Udvending består huset af røde mursten, indvendig af gule. De gule sten er renset af og danner i stueetagen de smukkest tænkelige rammer for foyer, bibliotek og gæstekantine. Ud til havnen er opført et ekstra to-etages rødstenshus – "hæftet„ på det oprindelige med et glasoverdækket mellemhus. Ud til havnen er der her kantine i stueetagen og mødelokaler på førstesalen.

Øverst i selve den gamle silobygning er der nu direktionsgang. Og her oppe fra og fra tårnenes top er der en aldeles storslået udsigt over havnen og byen i det hele taget. I klart vejr ser man tydeligt Sverige og den nye broforbindelse.

[Billede: Her er vi foyeren i Amternes Hus i Frihavnen.]