Indholdsfortegnelse, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske Fyranlæg 1750 - 1950

Indholdsfortegnelse

Indledning
Det danske fyrsystem
Sejlruter
Teknisk udvikling
De større anlæg
De mindre anlæg
Oversigt over de fredede fyranlæg
Oversigt over fredningsforslag

Anduvningsfyr
1747 - 1837
1838 - 1869
1870 - 1930

Vinkel- og ledefyr
Esbjerg fyrsystem

Litteratur