til forsiden
Skov- og Naturstyrelsen
Miljøministeriet
  International: English - Deutsch - Francais - Espanol Kontakt: find vej til styrelsen, pressekontakt, webredaktion, medarbejdere, sagsbehandlingstider Søg på hjemmesiden Oversigt: Find vej på hjemmesiden
International Kontakt Søg Oversigt 
For alle Erhverv og administration Nyheder Om Skov- og Naturstyrelsen Udgivelser Aktuelle emner

Frø og planter til det danske landskab

Skov- og Naturstyrelsens strategi om genbevaring omfatter op mod 70 træ- og buskarter. En del af strategien er buskprogrammet, hvor man arbejder på at bevare de fleste af de danske løvtræer og buske, som anvendes i landskabet til læhegn, vildtplantninger m.m. og i skovene til bryn og bevoksninger. Hovedprincippet er "bevaring gennem anvendelse".

For hver art indsamles frø fra træer og buske i 10-20 oprindelige danske naturbestande, som har overlevet århundreders fragmentering af landskabet. Mange af de bedste bestande findes på kendte naturlokaliteter som f.eks. Møns Klint/Jydelejet, Tofte Skov og Fosdalen. Baseret på frøene fra naturbestandene laves der frøplantager. Der er indtil nu lavet frøplantager i engriflet hvidtjørn, stilkeg og vintereg, hassel og lind og flere plantager er på vej- bl.a. skovæbler og kvalkved.

Eksempler på frøindsamling:

1. Jydelejet og Møns Klint (kvalkved, dunet gedeblad, slåen, benved, engriflet hvidtjørn)
2. Draved Skov (dunbirk, rødel)
3. Hald Ege (dunbirk, rødel)
4. Tofte Skov (dunbirk, rødel)
5. Boserup Skov (dunet gedeblad, slåen, skovæble, benved)
6. Hammeren på Bornholm (slåen)
7. Livø (slåen)
8. Ulvshale skov (benved)
9. Knudshoved odde (hunderose)
10. Jægersborg Dyrehave (engriflet hvidtjørn)

Læs mere om genbevaring her: