til forsiden

Skov- og Naturstyrelsen
Miljøministeriet

Vordingborg - en guide

Indhold
Indledning
Rundt om borgen
Inden for murene
Gåsetårnet
Tårnenes navne
Den historisk-botaniske have
Valdemar den Stores Vordingborg
Valdemar Sejrs Vordingborg
Fra Valdemar Sejr til Valdemar Atterdag
Valdemar Atterdag
Kolofon

Resumé
Skov- og Naturstyrelsen har i anledningen af middelalderåret 1999 udgivet 3 guider om Danmarks store borgruiner: Hammershus, Vordingborg og Kalø.

De var hver især blandt de vigtigste centre for administration og militær magt i middelalderens Danmark og har de seneste år gennemgået et omfattende restaureringsarbejde.

Vordingborg Slot blev påbegyndt under Valdemar den Store omkring 1160 og stod i centrum for dansk udenrigspolitik de næste godt 200 år til Valdemar Atterdags død i 1375. I den periode blev slottet udvidet fra et lille, befæstet anlæg til en mægtig borg med 9 tårne og 12 halvtårne forbundet med næsten 800 meter fæstningsmur.

Guiderne beskriver dels den enkelte borgruin, som den ser ud i dag, dels den historiske sammenhæng.

Kort over minder fra middelalderen omkring Vordingborg


Yderligere oplysninger

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet guidehefter til Danmarks store, nationale fortidsminder: Hammershus Slotsruin, Vordingborg Slotsruin og Kalø Slotsruin

Guiderne findes også i en trykt udgave, der kan bestilles her

Hele Vordingborgguiden findes her

Skov- og Naturstyrelsen Version 1.0 oktober 1999
Denne publikation findes på adressen: http://www.sns.dk
Copyright (c) Skov- og Naturstyrelsen